Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jako zákazník, případně možný budoucí zákazník, společnosti Hradecké Plynárny s.r.o., sídlem Nerudova 198/36, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 04778669, DIČ: 04778669, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 36611 (dále jen „HPL“), uděluji tímto společnosti HPL jakožto správci osobních údajů souhlas s tím, aby zpracovávala moje osobní údaje, a to v rozsahu veškerých identifikačních a kontaktních údajů, osobních údajů souvisejících s poskytovanou služboua osobních údajů získaných při komunikaci se mnou („údaje“), zejména však v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pro:

 a) marketingové účely, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány společností HPL;

 b) účely analýz a třídění mých osobních údajů umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních či určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);

Jednotlivé kategorie zpracovávaných osobních údajů jsou detailně popsány v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů („Informace“), který je dostupný na https://www.hradeckeplynarny.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu do ukončení mého posledního smluvního vztahu s HPL a dále po dobu 5 let ode dne ukončení takového smluvního vztahu, a v případ, že nejsem ve smluvním vztahu s HPL, po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu, anebo doté doby, dokud tento souhlas neodvolám. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že jej můžu kdykolivi bez uvedenídůvodu odvolat písemně, elektronicky nebo způsoby stanovenými v Informacích. 

Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat od společnosti HPL vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, jaké mojeosobní údaje zpracovává, přístup k těmto údajům, a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, výmaz poskytnutých osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit se svou stížností na Úřad proochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Rovněž beru na vědomí, žeinformace o mých právech a povinnostech ohledně ochrany osobních údajů a další informace ohledně nakládání s osobními údaji jsou k nalezení v Informacích.

Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále souhlasím, aby společnost HPL využívala podrobnosti elektronického kontaktu (zejm. telefonní číslo, e-mail) za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky.

Kompletní informace o použití osobních údajů jsou uvedeny v tomto souhlasu, v Informacích a v příslušných právních předpisech, zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů), v zákoně č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, a v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

 

Zákaznická péče - 604 305 063
Email - info@hradeckeplynarny.cz

Provozní doba zákaznické péče:
Po – Pá: 8:30 – 16:30
So – Ne: 8:30 – 10:00

Naše adresa:

Hradecké Plynárny s.r.o.
(Pouze sídlo společnosti, není zákaznickým centrem)

Nerudova 198/36, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ: 04778669 DIČ: CZ04778669

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 36611.